Çeken akıntılar (İng., rip currents) genellikle A.B.D. ve Avusturalya gibi okyanusa kıyısı olan ülkelerde karşılaşılan güçlü ve o nedenle de çok tehlikeli akıntılardır. Ülkemizde de ne yazık ki Karadeniz kıyılarında oldukça sık görülmektedir. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın önerdiği ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Akıntıya Tutulma Yaşama Tutun” başlıklı proje çerçevesinde hazırladığımız broşürlerden birisi çeken akıntıyı açıklamaktadır.

Ceken Akinti Nedir

Konuyla ilgili olarak ilk çalışma, özellikle Şile kıyılarında çeken akıntılara bağlı yüksek sayıdaki boğulma olayları nedeniyle 2007 yılında hazırlanan ve Gemi Mühendisleri Odası tarafından basılan Beji Barlas GMO Rapor 07 rapordur. 2012 yılında başlayan “Akıntıya Tutulma Yaşama Tutun” projesi kapsamında yapılan çalışmalar önce Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi ’12 kapsamında sunulmuştur Barlas Beji Tasci Isik GMS 12. Ardından, aynı proje kapsamında düzenlenen çalıştayın bildiriler kitabı Beji Barlas Isik ITU Vakfi Kitap 13 İTÜ Vakfı tarafından 2013 yılında yayınlanmıştır. 2014 yılındaki 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu’nda da konuya ilişkin bir çalışma sunulmuştur Barlas Beji KMS 14. 2015 yılında çeken akıntılara ilişkin özellikle pratik konuların yer aldığı bir diğer kitap Beji Barlas AFAD Kitap 15 ise AFAD tarafından basılmıştır. İstanbul’un Karadeniz kıyılarında 2007-2012 yılları arasındaki çeken akıntı vakalarına ilişkin istatistiki ve sosyal analizlerin yapıldığı bir makale Barlas Beji Natural Hazards 16 uluslararası bir dergide İngilizce olarak yayınlanmıştır. Yine İngilizce olarak hazırlanan Karadeniz Kitabı’nda yayınlanan kitap bölümü Beji Barlas TUDAV Black Sea Book 17 genelde çeken akıntılar ve özel olarak ülkemizin Karadeniz kıyılarındaki çeken akıntıları ayrıntılı olarak incelemektedir. Konuyla ilgili en yeni çalışma, İstanbul’da düzenlenen Suda Boğulmalar ve Çeken Akıntılar Çalıştayı’nda sunulan bildirimizdir Barlas Beji SBCAC 18