1990 yılı sonundan 1992 yılı başlarına kadar, Avrupa Birliği MAST (Marine Science and Technology) programı desteğinde doktora üstü çalışmalar yaptığım Delft Teknik Üniversite’sinde, Prof. Dr. Jurjen A. Battjes’in danışmanlığında bir dizi deneyler yaptım. Deneyler, bir sualtı tümseği üzerinden ilerleyen lineer olmayan dalgalara ait ölçümlerdi. Ölçümler, iki ayrı grupta gerçekleştirildi. İlki, sekiz farklı ölçüm noktasında nispeten daha düşük çözünürlükte (10.0035 Hz veya 0.0999648 saniye) kayıtların yapıldığı ve dalga kırılmaları etkilerinin incelenmesinin temel amaç olduğu ölçümlerdi. Bunlar 1993 yılında Coastal Engineering dergiside yayınlanan Beji Battjes Coastal Eng 93 makalede rapor edilmiştir. İkinci grup ölçümler de yine sekiz ayrı noktada fakat daha yüksek çözünürlükte (25.4375 Hz veya 0.039312 saniye) yapıldı. Bu deneyler, sayısal model simülasyonlarında test amaçlı kullanılmak üzere tasarlandı. Sekiz ölçüm noktasının ilki dalga yapıcı pistonun hareketini kaydetmekteydi. Dalga yapıcının hareketini sayısal modele girdi kullanılarak gerçekleştirilen simülasyonlar ve bunların ölçümlerle kıyaslamaları 1994 yılında J. Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering’de Ohyama Beji Nadaoka Battjes J Waterway Port Coastal Ocean Eng 94 yayınlandı. İyileştirilmiş bir Boussinesq modeliyle yine ikinci grup deney verisi kullanılarak yapılan kıyaslamalar 1994 yılında Coastal Engineering’de Beji Battjes Coastal Eng 94 yayınlandı. Ancak bu çalışmada, Boussinesq modeli dalga yapıcının hareketini kullanmadığı için diğer yedi ölçüm noktası kullanıldı. Bu yedi ölçüm noktasından ilki, istasyon 1, sayısal modele girdi olarak kullanıldı. Kalan altı istasyonda sayısal model ile deneyler kıyaslandı. Deneyleri izleyen yıllarda, değişik formatlarda değişik ortamlara aktarılan ikinci deney grubu ölçümlerinin dalga yapıcı kayıtlarını içeren ilk istasyona ait kayıtlar kullanılmaz hale gelmiştir. Şu anda ikinci grup ölçümler yalnızca yedi istasyona ait kayıtları içermektedir.