wave 24wave 2wave 28wave 38

Dalga simülasyonları için hem derin hem de sığ sularda geçerli olan ve Nadaoka, Beji, Nakagawa (1997) tarafından geliştirilen Nadaoka Beji Nakagawa Proc R Soc Lond A 97 dalga modeli kullanılmaktadır. Bu dalga modelinde, su derinliği sınırlaması olmamasının yanısıra, lineer olmayan etkiler ve karışık deniz dalgaları zamanın bir fonksiyonu olarak yüksek doğrulukla simüle edilebilmektedir. Sayısal simülasyonlara ait bazı şekiller ve animasyonlar aşağıda verilmektedir.

Diffraction Behind Gap

Dar bir girişin arkasında dalga saçılması. Simetri eksenine göre hesaplama yapılan yarı bölge gösterilmektedir: Üstte perspektif görünüş, altta kontur grafiği.

Dar bir girişten gönderilen dalgaların genişleyen bölge içindeki saçılmasını.

 

Dairesel bir bölge içinde ilerleyen lineer dalgalar.

 

Dairesel bir bölge içinde ilerleyen cnoidal dalgalar.

 

Bir su yükseltisinin dikey duvarlara çarpması.